Regulamin

REGULAMIN OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektów noclegowych i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie umowy, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektów noclegowych.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie internetowej – PokojeGdynia.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, natomiast kończy o godz.11.00 dnia następnego.
 2. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie umowy wynajmu pokoju i protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Obiekty noclegowe mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 5. Klucze do pokoi należy odebrać i zameldować się w recepcji głównej przy ul. Częstochowskiej 17.
 6. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu 20% zaliczki brutto na konto usługodawcy.
 7. Zmiana terminu rezerwacji jest bezkosztowa, jeżeli zostanie zgłoszona co najmniej na 3 doby przed planowanym przyjazdem, jeżeli będzie to termin późniejszy – zaliczka nie zostaje zwrócona.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 9. Po zakończonym pobycie klucze należy oddać w recepcji przy ul. Częstochowskiej (kluczy nie należy zostawiać w dniu wyjazdu w drzwiach). Jeśli klucze nie zostaną zdane w recepcji i hotel nie zostanie poinformowany o wyjeździe, opłata za pobyt będzie nadal naliczana.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość obiektów noclegowych ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Dzieci poniżej 12. r.ż. powinny znajdować się na terenie obiektów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie drzwi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

 1. Obiekty noclegowe nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza nim.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6 CISZA NOCNA

 1. W obiektach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Obiekty noclegowe nie akceptują zwierząt.
 2. Obiekty sprzątane są od poniedziałku do piątku włącznie. Sprzątane są części wspólne tj, korytarze, kuchnie, łazienki, toalety. Pokoje nie są sprzątane – szanujemy Państwa prywatność.
 3. W razie potrzeby wymiany pościeli prosimy o kontakt z recepcją pod numerem tel. 536 96 29 59
 4. Na terenie obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów pod karą grzywny 500zł. Papierosy można palić tylko na zewnątrz obiektów noclegowych.
 5. Wszystkie szkody, awarie i niedogodności prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 536 96 29 59, postaramy się je usunąć jak najszybciej, ponieważ zależy nam na Państwa komforcie.

Dziękujemy za zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.